✓ Řízené omezení vstupu do budovy i jejích jednotlivých částí
✓ Bezkontaktní žádost na vydání dítěte
✓ Informace o vstupu vyzvedávající osoby pro jednotlivá oddělení
✓ Kompletní historie všech událostí
✓ Volitelně rozšířitelné o elektronické nástěnky

Verze I. – pouze pro řízení přístupu do budovy

✓ Vyzvedávající osoby mají přístup pouze do určených částí budovy (např. oddělené pavilony pro jednotlivá oddělení)
✓ Otevření jednotlivých dveří je možno časově omezit
✓ Je možno omezit i platnost konkrétních čipů (střídavá péče, soudní rozhodnutí o dětech, atp.)
✓ Systém je možné požít i pro záznam docházky zaměstnanců

Verze II. – rozšiřující otevírání dveří o informování při příchodu do budovy

✓ Otevírání dveří zůstává stejné, jako u Verze I.
✓ Docházka dětí se vede elektronicky s možností exportu a tisků
✓ V případě příchodu rodičů s dětmi dojde do daného oddělení informace, že dítě je s rodičem již v budově a informace se předpřipraví do docházky
✓ V případě příchodu osoby do budovy při vyzvednutí dítěte je o tom opět informována paní učitelka a může tak zkrátit přípravu dítěte na odchod

Zavedení systému v MŠ

✓ Příprava datových rozvodů a elektronických zámků
✓ Informace pro rodiče
✓ Instalace terminálu a školení zaměstnanců
✓ Podpora po celou dobu používání systému