Systém BELLhop vznikl jako odpověď na požadavek digitalizace školních družin. I přes celou řadu rozšíření a doplňkových funkcí je stále jeho hlavním úkolem zajistit spolehlivé a bezpečné předávání dětí rodičům ze školní družiny.

Základem systému je docházka žáků ve školní družině. Všichni zaměstnanci vidí, které děti jsou přítomné v družině a kdo za ně v daný okamžik odpovídá. Odchází-li dítě z družiny samo, systém na to včas upozorní. Rodiče menších dětí, kteří je vyzvedávají osobně, si prostřednictvím čipu zažádají o vydání dítěte na terminálu u vstupu do budovy školy. Požadavek je systémem předán právě té paní vychovatelce, která má v daný okamžik dítě na starosti. Odpadá tak hledání rodičů v rozpisech školní družiny vyvěšených na vstupních dveřích a znalost oddělení dítěte v ŠD.

Informace o žádosti rodiče se zobrazí příslušné paní vychovatelce na zařízení, ze kterého systém obsluhuje. Může se jednat o pevné PC, tablet či mobilní telefon. Záleží na škole, jaká zařízení chce používat. Zároveň je upozorněna krátkým akustickým signálem, který vydá i uspaný tablet nebo telefon.

Systém BELLhop velmi elegantně řeší slučování oddělení, odchody dětí na kroužky a jejich návraty zpět do školní družiny a samostatné odchody. Zkrátka všechny úkony, ke kterým v průběhu odpolední školní družiny dochází.

Součástí systému je i řešení pro ranní družinu, kde je provoz v podstatě opačný k družině odpolední.

Kompletní docházku je možné tisknout v denních, týdenních nebo měsíčních přehledech. Docházku je možné si i exportovat do datových souborů Excel a dalších formátů. Pokud jako školní matriku požíváte systém Škola OnLine, můžete si do ní data ze systému BELLhop stáhnout a mít tak i docházku z družiny ve školní matrice. Spolupracujeme také se systémem Bakaláři, kde je možné nastavit synchronizaci žáků.

Součástí systému je i on-line třídní kniha školní družiny. Díky tomu může systém BELLhop sloužit jako nástroj pro kompletní digitalizaci provozu ŠD.

BELLhop funguje kompletně jako on-line systém. Dveřní terminál ověřuje požadavky rodičů na serverové části systému běžící na serverech naší společnosti. Vychovatelé se do systému hlásí na svých zařízeních přes webové rozhraní. Do zařízení tak není nutné instalovat žádnou aplikaci, stačí vám jen moderní webový prohlížeč.

Dle zkušeností mnoha desítek škol, které systém již využívají, BELLhop výrazně zvyšuje efektivitu a bezpečnost provozu ŠD.