Postupným přidáváním nových funkcí se systém BELLhop stále rozšiřuje aby mohl poskytovat školám a rodičům co možná nejširší a nejkomplexnější služby.

Některé funkcionality již nesouvisí se školní družinou jako takovou a jsou samostatnými nástroji digitalizace agendy školských zařízení.

Docházkový systém

Informační systém BELLhop může sloužit jako docházkový systém pro žáky a zaměstnance školy. Data z docházkového systému můžete tisknout v různých sestavách, popřípadě je exportovat do datových souborů různých formátů.

Docházkový systém umožňuje propojení s nejrozšířenějšími matrikami, které se na na školách v současné době používají. Je možné importovat žáky z matriky do docházkového systému a opačným směrem předávat docházku žáků a studentů do elektronické třídní knihy.

Informační systém BELLhop lze v kombinaci s elektronickými zámky použít i jako dveřní systém pro vstup do budovy. Škola si může zcela libovolně nastavit jakými vchody smí kdo a kdy vcházet. Využití tohoto systému je tak možné jak pro žáky a zaměstnance, tak například i pro pronajímatele tělocvičny či jiných prostor.

Podporované školní agendy:

    • Bakaláři
    • Škola OnLine
    • dm Software
    • Edookit
    • EduPage